Retourbeleid

Annuleringsbeleid
De klant kan bestellingen van standaard catalogusproducten, die nog niet verzameld/verpakt zijn, op elk gewenst moment annuleren. Annuleringen van gepersonaliseerde producten, niet-catalogusproducten en niet geïnventariseerde producten bij Fisher Scientific kunnen worden afgewezen of eventueel worden onderworpen aan annuleringskosten. Neem contact op met de vertegenwoordiger van klantenservice als u een bestelling wilt annuleren.

Retourbeleid
Het accepteren van winkelretourzendingen van standaard catalogusproducten (producten die klanten hebben besteld, maar die ze niet meer nodig hebben) binnen 60 kalenderdagen na levering door Fisher Scientific valt onder het beleid van Fisher Scientific. Hierbij wordt een minimum van 15% van de gefactureerde waarde van de producten die worden geretourneerd als kosten voor opnieuw opnemen in de voorraad in rekening gebracht (met een minimum van € 25/£20 of het equivalent in lokale valuta). Dit retourbeleid is alleen van toepassing op producten die zijn geïnventariseerd bij Fisher Scientific en die in een ongebruikte, herverkoopbare staat zijn en is niet van toepassing op (i) producten die niet meer leverbaar zijn, (ii) producten die gepersonaliseerd of aangepast zijn, (iii) producten die niet bij Fisher Scientific gekocht zijn, (iv) gekoelde of temperatuurgecontroleerde producten, (v) producten die verouderd, versleten, gebruikt of beschadigd zijn; (vi) reagentia, diagnostica, steriele producten, chemicaliën of medische producten; (vii) of producten waarvan de datum is verlopen of met een vervaldatum die te kort is om het product opnieuw te kunnen verkopen. Retourzendingen van gepersonaliseerde producten, niet-catalogusproducten en niet geïnventariseerde producten zijn niet toegestaan. De klant dient toestemming van Fisher Scientific te verkrijgen om goederen te mogen retourneren (Return Goods Authorization – “RGA”) en het RGA-nummer op de retourneringsdocumenten te vermelden alvorens de producten naar de betreffende locatie te retourneren (op kosten van de klant). Neem contact op met de vertegenwoordiger van klantenservice voor meer informatie over welke retourprocedure gevolgd moet worden. Voor alle duidelijkheid, dit beleid is niet van invloed op het recht van de klant om defecte producten of producten die niet voldoen aan de specificaties tijdens de geldende garantieperiode te retourneren.

Beleid inzake verzendfouten / schade
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een redelijke inspectie van alle geleverde producten uit te voeren. Voor de hand liggende externe schade dient binnen maximaal 7 kalenderdagen na levering aan Fisher Scientific te worden gemeld, samen met een kopie van het geannoteerde ontvangstbewijs evenals alle relevante bewijsstukken waaruit de externe schade blijkt (bijvoorbeeld foto’s). Leveringsfouten (bijv. verkeerde product, verkeerde hoeveelheden) en fysieke schade aan producten die bij een standaard inspectie na het uitpakken zichtbaar zijn, dienen binnen maximaal 30 kalenderdagen na levering aan Fisher Scientific te worden gemeld, samen met een kopie van het geannoteerde ontvangstbewijs evenals alle relevante bewijsstukken (bijvoorbeeld foto’s). Bij het ontbreken van dergelijke meldingen zullen de goederen worden geacht te zijn geleverd in een onbeschadigde staat. Voor alle duidelijkheid, dit beleid is niet van invloed op het recht van de klant om defecte producten of producten die niet voldoen aan de specificaties tijdens de geldende garantieperiode te retourneren.