missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Dichlorobutane, 99%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 216430010

Overige gegevens : CAS : 110-56-5 Gewicht : 1.21000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III


Aantal 1L
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002303

  • € 112.70 / 1 liter


Op voorraad 15
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

110-56-5
127.01
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
8059
C(CCCl)CCl
C4H8Cl2
MFCD00001011
butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc
1,4-dichlorobutane

Specificatie

1, 4-Dichlorobutane
40°C
Glass bottle
1.16
0.05% max.
Undesignated
1L
110-56-5
100.0
C4H8Cl2
MFCD00001011
butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
1,4-dichlorobutane
8059
Liquid
1.1600g/mL
Authentic
1.4530 to 1.455
1.46 mPa.s (20°C)
161°C to 163°C
-38°C
99+%
98.5
98.5% min. (GC)
Cl(CH2)4Cl
01, 119
Solubility in water: 0.24% (20 c). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
C(CCCl)CCl
127.01
127.01
99%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • 1,4-Dichlorobutane

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3

Gevarenaanduiding
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.

Documentatie