missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Dichlorobutane, 99%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 216430010

Overige gegevens : CAS : 110-56-5 Gewicht : 1.21000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III


Aantal 1L
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002303

  • € 109.10 / 1 liter


Op voorraad 26
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

110-56-5
127.008
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
8059
C(CCCl)CCl
C4H8Cl2
MFCD00001011
butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc
1,4-dichlorobutane

Specificatie

1, 4-Dichlorobutane
Authentic
1.4530 to 1.4550 (20°C, 589nm)
Undesignated
99+%
98.5
99%
Cl(CH2)4Cl
01, 119
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
1,4-dichlorobutane
8059
Liquid
1.16g/mL
Glass bottle
0.05% max.
1L
110-56-5
100.0
C4H8Cl2
MFCD00001011
butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc
C(CCCl)CCl
127.008
127.01
≥98.5%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • 1,4-Dichlorobutane

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3

Gevarenaanduiding
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.

Documentatie