missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,7-Octadiyne, 98%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 171340500

Overige gegevens : CAS : 871-84-1 Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III


Aantal 50g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002100

  • € 233.40 / 50 gram


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

1, 7-Octadiyne
871-84-1
100.0
98%
HC≡C(CH2)4C≡CH
98%
98.5
98%
C8H10
MFCD00008580

Specificatie

1, 7-Octadiyne
98%
98.5
0.8000g/mL
Glass bottle
98%
1.4454 to 1.4474
HC≡C(CH2)4C≡CH
MFCD00008580
DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
octa-1,7-diyne
70099
Clear colorless to faintly yellow
23°C
106.16
871-84-1
100.0
Authentic
Liquid
98%
C8H10
0.8
01, II, 248
C#CCCCCC#C
106.168
135.0° to 136.0°C
50g
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • 1,7-Octadiyne

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3

Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.