missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Indanone, 99+%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 122111000

Overige gegevens : CAS : 83-33-0 Gewicht : 0.10000kg


Aantal 100g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001220

  • € 233.90 / 100 gram


Op voorraad 4
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

83-33-0
132.16
1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone
CHEBI:17404
C1CC(=O)C2=CC=CC=C21
C9H8O
QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
6735
2,3-dihydroinden-1-one

Specificatie

1-Indanone
>110°C
Glass bottle
243.0°C to 245.0°C
38.0°C to 42.0°C
83-33-0
C9H8O
1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone
QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydroinden-1-one
6735
132.16
99+%
1.1000g/mL
Authentic
1.1
Brown to Yellow
100g
99% min. (GC)
07,36
Solubility in water: 6.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether and chloroform
C1CC(=O)C2=CC=CC=C21
132.16
CHEBI:17404
Crystalline Mass
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • 1-Indanone

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4

Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.

Documentatie