missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide, 97%, contains 15% water as stabilizer, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 451940050

Overige gegevens : CAS : 36982-84-0 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249726

 • € 76.00 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-01-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

36982-84-0
309.43
2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide, trisyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide,, benzenesulfonyl azide, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl azide, n-diazo-2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonamide, 2,4,6-tris 1-methylethyl-benzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, stab. with ca water, trisyl azide solution
N-diazo-2,4,6-tri(propan-2-yl)benzenesulfonamide
C15H23N3O2S
AEMWUHCKKDPRSK-UHFFFAOYSA-N
371707
CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-])C(C)C

Specificatie

2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide
10 to 20%
5g
96% min. (HPLC)
2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide, trisyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide,, benzenesulfonyl azide, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl azide, n-diazo-2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonamide, 2,4,6-tris 1-methylethyl-benzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, stab. with ca water, trisyl azide solution
CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-])C(C)C
309.43
309.43
Authentic
41.0°C to 43.0°C
36982-84-0
C15H23N3O2S
AEMWUHCKKDPRSK-UHFFFAOYSA-N
N-diazo-2,4,6-tri(propan-2-yl)benzenesulfonamide
371707
97%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide, contains 15% water as stabilizer

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie