missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2-Bromoethyl)benzene, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 106941000

Overige gegevens : CAS : 103-63-9 Gewicht : 0.18500kg


Aantal 100mL
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000660

  • € 32.80 / 100 ml


Op voorraad 12
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

103-63-9
185.06
WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
7666
C1=CC=C(C=C1)CCBr
C8H9Br
MFCD00000240
2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide
2-bromoethylbenzene

Specificatie

(2-Bromoethyl)benzene
89°C
Glass bottle
1.35
220°C to 221°C
-56°C
98%
97.5
97.5% min. (GC)
C6H5(CH2)2Br
05,356
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and benzene
C1=CC=C(C=C1)CCBr
185.06
185.06
98%
1.3500g/mL
Authentic
1.5553 to 1.5573
0.05% max.
Colorless to Yellow
100mL
103-63-9
100.0
C8H9Br
MFCD00000240
2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide
WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
2-bromoethylbenzene
7666
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • (2-Bromoethyl)benzene

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2

Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie