missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlorobenzoic acid, 98%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 159245000

Overige gegevens : CAS : 118-91-2 Gewicht : 0.55000kg


Aantal 500g
Verpakking Plastic bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002000

 • € 28.70 / 500 gram


Op voorraad 12
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

118-91-2
156.57
IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
8374
2-chlorobenzoic acid
C7H5ClO2
MFCD00002412
o-chlorobenzoic acid, benzoic acid, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro, 2-cba, kyselina o-chlorbenzoova, chlorobenzoic acid, ocba, benzoic acid, chloro, 2-chloro-benzoic acid, chlorobenzoate
CHEBI:30793
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl

Specificatie

2-Chlorobenzoic acid
Authentic
285.0°C
139.0°C to 143.0°C
98%
97.5
97.5% min. (HPLC)
ClC6H4CO2H
09, 334
o-chlorobenzoic acid, benzoic acid, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro, 2-cba, kyselina o-chlorbenzoova, chlorobenzoic acid, ocba, benzoic acid, chloro, 2-chloro-benzoic acid, chlorobenzoate
IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
2-chlorobenzoic acid
8374
156.57
98%
173°C
Plastic bottle
White
500g
118-91-2
100.0
C7H5ClO2
MFCD00002412
15, 2125
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl
156.57
CHEBI:30793
Powder
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-Chlorobenzoic acid

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Documentatie