missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Phenyl-1,3-propanediol, 98%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 455900050

Overige gegevens : CAS : 1570-95-2 Gewicht : 0.00500kg


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545176

  • € 98.10 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

1570-95-2
152.193
2-phenyl-1,3-propanediol, 2-phenyl-1,3-propanediole, 2-phenyl-propane-1,3-diol, 2-phenyl-1,3-propane diol, unii-9f93674jbb, 1,3-propanediol, 2-phenyl, phenylpropanediol, pubchem20386, rarechem al bd 1370, acmc-1bz5a
2-phenylpropane-1,3-diol
C9H12O2
BPBDZXFJDMJLIB-UHFFFAOYSA-N
254178
C1=CC=C(C=C1)C(CO)CO

Specificatie

2-Phenyl-1,3-propanediol
54.0°C to 56.0°C
1570-95-2
2-phenyl-1,3-propanediol, 2-phenyl-1,3-propanediole, 2-phenyl-propane-1,3-diol, 2-phenyl-1,3-propane diol, unii-9f93674jbb, 1,3-propanediol, 2-phenyl, phenylpropanediol, pubchem20386, rarechem al bd 1370, acmc-1bz5a
C1=CC=C(C=C1)C(CO)CO
152.193
152.19
Authentic
5g
C9H12O2
BPBDZXFJDMJLIB-UHFFFAOYSA-N
2-phenylpropane-1,3-diol
254178
≥97.5% (GC)
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • 2-Phenyl-1,3-propanediol

Signaalwoord
  • Gevaar

Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1

Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.