missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-Dimethoxybenzyl alcohol, 96%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 115491000

Overige gegevens : CAS : 93-03-8 Gewicht : 0.15000kg


Verpakking Glass bottle
Aantal 100g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000790

  • € 82.50 / 100 gram


Op voorraad 3
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

3, 4-Dimethoxybenzyl alcohol
95.0
96%
C9H12O3
168.19
93-03-8
100.0
96%
(CH3O)2C6H3CH2OH
Veratryl alcohol

Specificatie

3, 4-Dimethoxybenzyl alcohol
95.0
Authentic
1.5510 to 1.5540
1.1500g/mL
96%
22.0°C
296.0° to 297.0°C (732.0 mmHg)
168.19
>112°C
Veratryl alcohol
93-03-8
100.0
Glass bottle
Oily Liquid
96%
C9H12O3
(CH3O)2C6H3CH2OH
Clear colorless to yellow or golden
100g
1.15
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • 3,4-Dimethoxybenzyl alcohol

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4

Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.