missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chloro-4-hydroxyacetanilide, 98%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 450080010

Overige gegevens : CAS : 3964-54-3 Gewicht : 0.00100kg


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249305

 • € 32.50 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 24-12-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

3964-54-3
185.61
n-3-chloro-4-hydroxyphenyl acetamide, 3-chloro-4-hydroxyacetanilide, 4-acetylamino-2-chlorophenol, 2-chloro-4-acetamidophenol, acetamide, n-3-chloro-4-hydroxyphenyl, 3'-chloro-4'-hydroxyacetanilide, zlchem 1169, paracetamol impurity c, chloro-4-acetamidophenol, 3-chloro-4-hydroxyacet anilide
N-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)acetamide
C8H8ClNO2
JULKJDRBSRRBHT-UHFFFAOYSA-N
77579
CC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)O)Cl

Specificatie

3-Chloro-4-hydroxyacetanilide
144.0°C to 146.0°C
3964-54-3
C8H8ClNO2
Solubility in water: soluble in hot water
CC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)O)Cl
185.61
185.61
Glass Bottle
1g
97.5% min. (HPLC)
n-3-chloro-4-hydroxyphenyl acetamide, 3-chloro-4-hydroxyacetanilide, 4-acetylamino-2-chlorophenol, 2-chloro-4-acetamidophenol, acetamide, n-3-chloro-4-hydroxyphenyl, 3'-chloro-4'-hydroxyacetanilide, zlchem 1169, paracetamol impurity c, chloro-4-acetamidophenol, 3-chloro-4-hydroxyacet anilide
JULKJDRBSRRBHT-UHFFFAOYSA-N
N-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)acetamide
77579
98%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie