missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 456690010

Overige gegevens : CAS : 135072-15-0 Gewicht : 0.00100kg


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545206

 • € 109.00 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

135072-15-0
257.714
4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride, 4-benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 4-benzyl-2-carboxymorpholine hydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylicacidhydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hcl, 4-benzyl-morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 2-morpholinecarboxylic acid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride, 2-morpholinecarboxylicacid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride 1:1, acmc-1by3p, ksc173i6l
4-benzylmorpholine-2-carboxylic acid;hydrochloride
C12H16ClNO3
CEDXMALCJZSQHA-UHFFFAOYSA-N
2776352
C1COC(CN1CC2=CC=CC=C2)C(=O)O.Cl

Specificatie

4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Authentic
1g
C12H16ClNO3
CEDXMALCJZSQHA-UHFFFAOYSA-N
4-benzylmorpholine-2-carboxylic acid;hydrochloride
2776352
97%
53.69 to 58.16% (C) 5.22 to 5.65% (N)
244.0°C to 248.0°C
135072-15-0
4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride, 4-benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 4-benzyl-2-carboxymorpholine hydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylicacidhydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hcl, 4-benzyl-morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 2-morpholinecarboxylic acid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride, 2-morpholinecarboxylicacid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride 1:1, acmc-1by3p, ksc173i6l
C1COC(CN1CC2=CC=CC=C2)C(=O)O.Cl
257.714
257.72
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 98%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P362-Verontreinigde kleding uittrekken.