missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methoxychalcone, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 327640250

Overige gegevens : CAS : 959-33-1 Gewicht : 0.07500kg


Aantal 25g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001601

 • € 34.80 / 25 gram


onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

959-33-1
238.29
XUFXKBJMCRJATM-FMIVXFBMSA-N
641819
COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
C16H14O2
MFCD00017179
4-methoxychalcone, e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-, 2e, phenyl p-methoxystyryl ketone, 4'-methoxybenzylideneacetophenone, 3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one
(E)-3-(4-methoxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one

Specificatie

4-Methoxychalcone
Yellow
25g
97.5
97.5% min. (HPLC)
MFCD00017179
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dichloromethane,methanol
COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
238.29
238.29
98%
Glass bottle
73°C to 78°C
959-33-1
100.0
C16H14O2
4-methoxychalcone, e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-, 2e, phenyl p-methoxystyryl ketone, 4'-methoxybenzylideneacetophenone, 3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one
XUFXKBJMCRJATM-FMIVXFBMSA-N
(E)-3-(4-methoxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
641819
Crystalline Powder
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 4-Methoxychalcone

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie