missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Nitroquinoline-N-oxide, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 203792500

Overige gegevens : CAS : 56-57-5 Gewicht : 0.05025kg


Aantal 250mg
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002640

  • € 22.80 / 250 mg


Op voorraad 5
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

56-57-5
190.158
YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:16907
C9H6N2O3
MFCD00006738
5955

Specificatie

4-Nitroquinoline-N-oxide
97.5
Authentic
Brown to Ochre-Yellow
98%
C9H6N2O3
YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N
4-nitro-1-oxidoquinolin-1-ium
5955
190.16
56-57-5
100.0
Glass bottle
≥97.5%
250mg
MFCD00006738
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=[N+]2[O-])[N+](=O)[O-]
190.158
CHEBI:16907
Crystalline Solid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • 4-Nitroquinoline-N-oxide

Signaalwoord
  • Gevaar

Gevarencategorie
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1B

Gevarenaanduiding
  • H350-Kan kanker veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.