missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Nitroquinoline-N-oxide, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 203792500

Overige gegevens : CAS : 56-57-5 Gewicht : 0.05025kg


Aantal 250mg
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002640

  • € 23.80 / 250 mg


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 24-04-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

56-57-5
190.16
YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N
5955
4-nitro-1-oxidoquinolin-1-ium
C9H6N2O3
MFCD00006738
4-nitroquinoline n-oxide, 4-nitroquinoline 1-oxide, 4-nitroquinoline-1-oxide, nitrochin, 4-nitroquinoline-n-oxide, 4-nqo, quinoline, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitroquinoline oxide, 4 nqo, 4-nitroquinolin-1-oxide
CHEBI:16907
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=[N+]2[O-])[N+](=O)[O-]

Specificatie

4-Nitroquinoline-N-oxide
Glass bottle
154°C to 156°C
56-57-5
100.0
C9H6N2O3
4-nitroquinoline n-oxide, 4-nitroquinoline 1-oxide, 4-nitroquinoline-1-oxide, nitrochin, 4-nitroquinoline-n-oxide, 4-nqo, quinoline, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitroquinoline oxide, 4 nqo, 4-nitroquinolin-1-oxide
YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N
4-nitro-1-oxidoquinolin-1-ium
5955
190.16
98%
Authentic
Brown to Ochre-Yellow
250mg
97.5
97.5% min. (HPLC)
MFCD00006738
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,dmso,dmf
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=[N+]2[O-])[N+](=O)[O-]
190.16
CHEBI:16907
Crystalline Solid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • 4-Nitroquinoline-N-oxide

Signaalwoord
  • Gevaar

Gevarencategorie
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1B

Gevarenaanduiding
  • H350-Kan kanker veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Documentatie