missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Penten-1-ol 99%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 150010500

Overige gegevens : CAS : 821-09-0 Gewicht : 0.05000kg Transport : UN number : 1987 Chem class : 3 Pack group : III


Aantal 50g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001630

  • € 243.90 / 50 gram


onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

821-09-0
86.134
LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-N
13181
C=CCCCO
C5H10O
MFCD00002975
4-penten-1-ol, 4-pentenol, 4-pentenyl alcohol, 2-allylethyl alcohol, unii-w0558tqc6f, 4-pentene-1-ol, 4-pentenol-1, 4-penten-1ol, 4penten-1-ol, 5-hydroxy-1-pentene
pent-4-en-1-ol

Specificatie

4-Penten-1-ol
Authentic
1.4289 to 1.4309 (20°C, 589nm)
50g
821-09-0
100.0
C5H10O
MFCD00002975
4-penten-1-ol, 4-pentenol, 4-pentenyl alcohol, 2-allylethyl alcohol, unii-w0558tqc6f, 4-pentene-1-ol, 4-pentenol-1, 4-penten-1ol, 4penten-1-ol, 5-hydroxy-1-pentene
C=CCCCO
86.134
86.13
≥98.5%
0.8340g/mL
Glass bottle
Colorless
99%
98.5
99%
H2C=CH(CH2)3OH
01, 443
LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-N
pent-4-en-1-ol
13181
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • 4-Penten-1-ol

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3

Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Documentatie