missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 452630010

Overige gegevens : CAS : 519054-55-8 Gewicht : 0.01000kg


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249796

 • € 114.20 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 27-12-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

519054-55-8
244.1
2-benzofuran-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran, benzofuran-5-boronic acid pinacol ester, 2-1-benzofuran-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzo b furan-5-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo b furan, benzofuran, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzofuran, pubchem20151, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran
2-(1-benzofuran-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
C14H17BO3
ZQCCCOMKYKVFFN-UHFFFAOYSA-N
2795190
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)OC=C3

Specificatie

5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan
Glass Bottle
1g
96% min. (HPLC)
2-benzofuran-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran, benzofuran-5-boronic acid pinacol ester, 2-1-benzofuran-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzo b furan-5-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo b furan, benzofuran, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzofuran, pubchem20151, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)OC=C3
244.1
244.1
Authentic
72.0°C to 73.0°C
519054-55-8
C14H17BO3
ZQCCCOMKYKVFFN-UHFFFAOYSA-N
2-(1-benzofuran-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2795190
97%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo¢b!furan, 97%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie