missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Azacytidine, 99%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 226620500

Overige gegevens : CAS : 320-67-2 Gewicht : 0.05005kg


Aantal 50mg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10003160

  • € 33.10 / 50 mg


Op voorraad 10
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

5-Azacytidine
320-67-2
100.0
99%
MFCD00006539
99%
98.5
99%
C8H12N4O5
4-Amino-1-β-D-ribofuranosyl-1, 3, 5-triazine-2(1H)-one, 4-Amino-1-β-D-ribofuranosyl-1, 3, 5-triazine-2(1H)-one

Specificatie

5-Azacytidine
99%
98.5
Authentic
99%
C8H12N4O5
MFCD00006539
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
+ 40.00
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one
9444
228.0° to 230.0°C
50mg
244.21
320-67-2
100.0
Crystalline Powder
99%
Glass bottle
15, 884
4-Amino-1-β-D-ribofuranosyl-1, 3, 5-triazine-2(1H)-one, 4-Amino-1-β-D-ribofuranosyl-1, 3, 5-triazine-2(1H)-one
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
C1=NC(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N
244.207
CHEBI:2038
White to off-white
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • 5-Azacytidine

Signaalwoord
  • Gevaar

Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 1B

Gevarenaanduiding
  • H340-Kan genetische schade veroorzaken.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.