missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-chlorothiophene-2-carboxylic acid, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 352160050

Overige gegevens : CAS : 24065-33-6 Gewicht : 0.05500kg


Aantal 5g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002041

 • € 27.40 / 5 gram


Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

24065-33-6
162.6
QZLSBOVWPHXCLT-UHFFFAOYSA-N
95048
C1=C(SC(=C1)Cl)C(=O)O
C5H3ClO2S
MFCD00041426
5-chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-chloro, 2-chloro-5-carboxythiophene, 5-chloro-2-thiophene carboxylic acid, pubchem7380, maybridge3_003717, acmc-209g8i, rivaroxaban related compound, 5-18-06-00177 beilstein handbook reference, ksc204m2j
5-chlorothiophene-2-carboxylic acid

Specificatie

5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
Glass bottle
146°C to 150°C
24065-33-6
100.0
C5H3ClO2S
5-chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-chloro, 2-chloro-5-carboxythiophene, 5-chloro-2-thiophene carboxylic acid, pubchem7380, maybridge3_003717, acmc-209g8i, rivaroxaban related compound, 5-18-06-00177 beilstein handbook reference, ksc204m2j
C1=C(SC(=C1)Cl)C(=O)O
162.6
162.6
98%
Authentic
Cream-Yellow
5g
97.5
97.5% min. (GC)
MFCD00041426
QZLSBOVWPHXCLT-UHFFFAOYSA-N
5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
95048
Powder
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie