missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetonitrile, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical

€ 121.51 - € 497.60

Chemische identificatiekenmerken

CAS 75-05-8
Moleculaire formule C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.053
MDL-nummer 1878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synoniem methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Meer specificaties weergeven

Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10055454 Bekijk documenten Fisher Chemical
A955-500
500mL Glass Bottle € 121.51
500 ml Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Op voorraad 42
Toevoegen aan winkelmandje
 
10061044 Bekijk documenten Fisher Chemical
A955-4
4L € 497.60
4 liter Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 31-01-2020
Toevoegen aan winkelmandje
 
10489553 Bekijk documenten Fisher Chemical
A955-1
1L Glass Bottle € 190.78
1 liter
Aantal Staffelprijzen beschikbaar Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Op voorraad 827
Toevoegen aan winkelmandje
 
10001334 Bekijk documenten Fisher Chemical
A955-212
2.5L Glass Bottle € 378.48
2.50 liter
Aantal Staffelprijzen beschikbaar Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Op voorraad 1163
Toevoegen aan winkelmandje
 
Beschrijving

Beschrijving

 • Ideal mobile phase for LC/MS and UHPLC-UV applications in pharmaceutical, biotechnology, clinical, environmental and food safety industries.
 • Novel gradient elution test with Photodiode Array Detector screens for UV-absorbing contaminants at every wavelength in the 200 to 400nm range to afford smooth baselines and to reduce interferences.
 • Evaluated for 17 metal impurities at ppb concentrations to minimize the formation of metal adducts during analysis and simplify spectral interpretation.
 • 0.1 micron filtration minimizes troublesome particles that may interfere with LC/MS and UHPLC system performance
 • Provides ideal solution to prepare cleaner, particle-free mobile phase blends. Positive mode ionization (as propazine) and negative mode ionization (as mecoprop) with ESI and Single Quadrupole MS detect organic contaminants at max 50ppb and max 300ppb, respectively
Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

75-05-8
41.053
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
6342
acetonitrile
C2H3N
1878
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CHEBI:38472
CC#N

Specificatie

Acetonitrile
75-05-8
25 ppb max.
Assay: 99.9% min by GC
C2H3N
1878
5 ppb max.
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CC#N
41.053
6342
CHEBI:38472
Liquid
OPTIMA™ LC-MS
5 ppb max.
0.781g/cm³
≤10ppb (Ionic, Potassium)
50 ppb max.
≤2 mAU - PDA (200-400nm)
5 ppb max.
10 ppb max.
5 ppb max.
10 ppb max.
5 ppb max.
5 ppb max.
≤0.0006meq/g
≤0.01%
1.42
Acetonitrile
Liquid
0.1-micron filtered.
Colorless
500mL
≤1.00 AU at 190nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.15 AU at 195nm, ≤0.05 AU at 200nm, ≤0.04 AU at 205nm, ≤0.03 AU at 210nm, ≤0.025 AU at 215nm, ≤0.015 AU at 220nm, ≤0.015 AU at 225nm, ≤0.01 AU at 230nm, ≤0.005 AU at 254nm
Vapor Pressure: 97mbar at 20°C
Formulated for UHPLC-UV
GC
CH3CN
1648
15, 69
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
acetonitrile
5 ppb max.
25 ppb max.
41.05
≥99.9%
5 ppb max.
5ppb max.
Pass Test
5 ppb max.
50 ppb max.
≤50ppb
≤300ppb
5 ppb max.
Glass Bottle
≤0.8ppm
50 ppb max.
≤0.008meq/g
97mbar at 20°C
10 ppb max.
0.36cp at 20°C
>500°C
Actual Lot Analysis reported on label; Certificate of Actual Lot Analysis available on request.
81°C
-46°C
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Acetonitrile

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.
 • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H332-Schadelijk bij inademing.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.