missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adamantane 99+%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 146111000

Overige gegevens : CAS : 281-23-2 Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III


Aantal 100g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001520

  • € 47.80 / 100 gram


Op voorraad 4
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

281-23-2
136.238
ORILYTVJVMAKLC-UHFFFAOYSA-N
9238
adamantane
C10H16
MFCD00074719
tricyclo 3.3.1.13,7 decane, adamantan, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, tricyclo 3.3.1.1 decane, unii-pjy633525u, tricyclo 3.3.1.1~3,7~ decane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, adamantine, 2-adamantyl, adamantan-1-yl
CHEBI:40519
C1C2CC3CC1CC(C2)C3

Specificatie

Adamantane
Glass bottle
205.0°C to 210.0°C
99+%
99.0
99+%
MFCD00074719
ORILYTVJVMAKLC-UHFFFAOYSA-N
adamantane
9238
136.24
≥99%
Authentic
White to Beige
100g
281-23-2
100.0
C10H16
tricyclo 3.3.1.13,7 decane, adamantan, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, tricyclo 3.3.1.1 decane, unii-pjy633525u, tricyclo 3.3.1.1~3,7~ decane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, adamantine, 2-adamantyl, adamantan-1-yl
C1C2CC3CC1CC(C2)C3
136.238
CHEBI:40519
Crystals or Crystalline Powder
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Adamantane

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit

Gevarenaanduiding
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Veiligheidsmaatregel
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P391-Gelekte/gemorste stof opruimen.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie.