missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cefoxitin sodium salt, 94%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 455280010

Overige gegevens : CAS : 33564-30-6 Gewicht : 0.00100kg


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545136

  • € 79.40 / 1 gram


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

33564-30-6
449.428
23667300
sodium;(6R,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
C16H16N3NaO7S2
GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M
CHEBI:3501
COC1(C2N(C1=O)C(=C(CS2)COC(=O)N)C(=O)[O-])NC(=O)CC3=CC=CS3.[Na+]

Specificatie

Cefoxitin sodium salt
Authentic
GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M
sodium;(6R,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
23667300
449.43
+206° to +214° (20°C, 589nm) (c= 1, methanol)
1g
33564-30-6
C16H16N3NaO7S2
COC1(C2N(C1=O)C(=C(CS2)COC(=O)N)C(=O)[O-])NC(=O)CC3=CC=CS3.[Na+]
449.428
CHEBI:3501
94%
1% max.
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Cefoxitin sodium salt

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1

Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.