missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Charcoal, Technical, Decolourising Powder, ActIVated, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical C/4040/60

Overige gegevens : CAS : 7440-44-0 Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 1362 Chem class : 4.2 Pack group : III


 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000050

Hoeveelheid Prijs
1 € 72.80 / 1 kg
4 € 68.26 / 1 kg
16 € 64.85 / 1 kg
Op voorraad 4
Toevoegen aan winkelmandje


Specificatie

Specificatie

Plastic powder jar
3652°C
7440-44-0
133992
Solid Powder
Black
1kg
C
12g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Charcoal, Activated

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Voor zelfverhitting vatbare stof Categorie 2

Gevarenaanduiding
  • H252-In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam vatten.

Veiligheidsmaatregel
  • P235+P410-Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.

Documentatie