missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diethylene Glycol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical D/2950/25

Overige gegevens : CAS : 111-46-6 Gewicht : 25.00000kg


Aantal 25L
Verpakking Plastic container

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 12688625

  • € 455.00 / 25 liter


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 30-08-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

111-46-6
106.121
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
8117
2-(2-hydroxyethoxy)ethanol
C4H10O3
2882
diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
CHEBI:46807
C(COCCO)O

Specificatie

Plastic container
Colorless
25L
C4H10O3
diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
C(COCCO)O
106.121
CHEBI:46807
Liquid
245°C
-10°C
111-46-6
2882
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
2-(2-hydroxyethoxy)ethanol
8117
106.12g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Diethylene glycol

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2

Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H373-Kan schade aan organen.

Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie