missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl 2-aminobenzoate, 99%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 222235000

Overige gegevens : CAS : 87-25-2 Gewicht : 0.55000kg


Aantal 500g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002830

  • € 135.40 / 500 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 13-03-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

87-25-2
165.192
TWLLPUMZVVGILS-UHFFFAOYSA-N
6877
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N
C9H11NO2
MFCD00007711
ethyl anthranilate, ethyl o-aminobenzoate, anthranilic acid, ethyl ester, 2-aminobenzoic acid ethyl ester, 2-carboethoxyaniline, o-ethoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethylanthranilate, benzoic acid, o-amino-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl aniline
ethyl 2-aminobenzoate

Specificatie

Ethyl 2-aminobenzoate
Authentic
1.5630 to 1.5650 (20°C, 589nm)
500g
87-25-2
C9H11NO2
MFCD00007711
TWLLPUMZVVGILS-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-aminobenzoate
6877
Liquid
1.1170g/mL
Glass bottle
Yellow
99%
99%
H2NC6H4CO2C2H5
ethyl anthranilate, ethyl o-aminobenzoate, anthranilic acid, ethyl ester, 2-aminobenzoic acid ethyl ester, 2-carboethoxyaniline, o-ethoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethylanthranilate, benzoic acid, o-amino-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl aniline
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N
165.192
165.19
≥98.5%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Ethyl 2-aminobenzoate

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2

Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie