missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fusidic acid, 98%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 458460010

Overige gegevens : CAS : 6990-06-3 Gewicht : 0.00100kg


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15542333

  • € 71.20 / 1 gram


Op voorraad 5
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

6990-06-3
516.72
fusidic acid, fusidine, ramycin, fucithalmic, fucidic acid, fucidin acid, fusidate, fucidin, flucidin, fucidate
CHEBI:29013
CC1C2CCC3(C(C2(CCC1O)C)C(CC4C3(CC(C4=C(CCC=C(C)C)C(=O)O)OC(=O)C)C)O)C
C31H48O6
IECPWNUMDGFDKC-MZJAQBGESA-N
3000226
(2Z)-2-[(3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16S)-16-acetyloxy-3,11-dihydroxy-4,8,10,14-tetramethyl-2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]-6-methylhept-5-enoic acid

Specificatie

Fusidic acid
10% max.
6990-06-3
fusidic acid, fusidine, ramycin, fucithalmic, fucidic acid, fucidin acid, fusidate, fucidin, flucidin, fucidate
CC1C2CCC3(C(C2(CCC1O)C)C(CC4C3(CC(C4=C(CCC=C(C)C)C(=O)O)OC(=O)C)C)O)C
516.72
CHEBI:29013
≥97.5% (HPLC)
Authentic
1g
C31H48O6
IECPWNUMDGFDKC-MZJAQBGESA-N
(2Z)-2-[(3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16S)-16-acetyloxy-3,11-dihydroxy-4,8,10,14-tetramethyl-2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]-6-methylhept-5-enoic acid
3000226
516.71
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Fusidic acid

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4

Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.