missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GE Healthcare Amersham™ Protran™ NC-nitrocellulosemembranen: Vellen

Use for Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods. GE Healthcare Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Membranes: Sheets offer excellent sensitivity, resolution, and low background.

Merk:  GE Healthcare 10600093

Overige gegevens : Gewicht : 0.01000kg


 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249864

 • € 98.57 / 25 vellen


Geschatte verzenddatum
30-12-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

Individual sheets.

 • 100% pure nitrocellulose
 • High affinity for proteins
 • Blocking ability
 • Compatible with a range of detection methods, including chemiluminescent, chromogenic, and fluorescent

Specificatie

Specificatie

25/Pk.
0.45 μm
9 cm
Sheet
8 cm
Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Amersham Protran 0.45

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vaste stof Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H228-Ontvlambare vaste stof.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Documentatie