missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GE Healthcare Amersham™ Protran™ NC-nitrocellulosemembranen: Vellen

Use for Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods. GE Healthcare Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Membranes: Sheets offer excellent sensitivity, resolution, and low background.

Merk:  GE Healthcare 10600042

Overige gegevens : Gewicht : 0.02200kg


 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249824

  • € 211.00 / 10 vellen


Geschatte verzenddatum
27-12-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

Individual sheets.

  • 100% pure nitrocellulose
  • High affinity for proteins
  • Blocking ability
  • Compatible with a range of detection methods, including chemiluminescent, chromogenic, and fluorescent

Specificatie

Specificatie

10/Pk.
0.45 μm
20 cm
Sheet
20 cm
Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Ontvlambare vaste stof Categorie 2

Gevarenaanduiding
  • H228-Ontvlambare vaste stof.

Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Documentatie