missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GE Healthcare Amersham™ Protran™ Premium NC-nitrocellulosemembranen: Vellen

Use for high sensitivity, resolution, and low background for all labeling and detection systems, including chemiluminescent, fluorescenct, colorimetric and radioactive. GE Healthcare Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulose Membranes: Sheets offer excellent sensitivity, resolution, and low background.

Merk:  GE Healthcare 10600079

Overige gegevens : Gewicht : 0.00600kg


 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249854

 • € 92.53 / 10 vellen


Geschatte verzenddatum
30-12-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

Individual sheets.

 

 • Low background enables a dynamic range for complicated samples
 • Suitable for Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods
 • 100% pure nitrocellulose
 • High affinity for proteins
 • Blocking ability

 

Specificatie

Specificatie

10/Pk.
0.45 μm
10 cm
Sheet
10 cm
Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Amersham Protran Premium

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vaste stof Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H228-Ontvlambare vaste stof.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Documentatie