missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GE Healthcare Amersham™ Protran™ Supported NC Nitrocellulose Western Blotting Sandwiches

Easy-to-use, precut, preassembled PVDF membrane and filter paper sandwiches

Merk:  GE Healthcare 10600120

Overige gegevens : Gewicht : 0.01200kg


 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249884

  • € 134.54 / 10 stuks


Geschatte verzenddatum
02-01-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

  • Preassembled with two Whatman™ medium thickness 3MM Chr (0.34mm) filter papers to simplify set up
  • Fit most precase gel formats

Specificatie

Specificatie

Pack of 10
0.2 μm
9 cm
Sandwich
8 cm
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Signaalwoord
  • Gevaar

Gevarencategorie
  • Ontvlambare vaste stof Categorie 1
  • Ontvlambare vaste stof Categorie 2

Gevarenaanduiding
  • H228-Ontvlambare vaste stof.

Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: nitrocellulose

Documentatie