missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hexafluorobenzene, 99%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 120540100

Overige gegevens : CAS : 392-56-3 Gewicht : 0.06620kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 10mL
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000930

  • € 36.00 / 10 ml


Op voorraad 9
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Hexafluorobenzene
99%
C6F6
99%
C6F6
MFCD00000288

Specificatie

Hexafluorobenzene
10mL
Authentic
99%
C6F6
C6F6
1.3760 to 1.3780
Perfluorobenzene
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)F
186.056
CHEBI:38589
81.0° to 82.0°C (743.0 mmHg)
Clear colorless to slightly yellow
186.06
392-56-3
Liquid
99%
Glass bottle
MFCD00000288
1.612
ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
1,2,3,4,5,6-hexafluorobenzene
9805
1.6120g/mL
3.7° to 4.1°C
10°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • benzene fluoro 9

Signaalwoord
  • Gevaar

Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2

Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.