missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isopropyl salicylate, 99%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 412891000

Overige gegevens : CAS : 607-85-2 Gewicht : 0.15000kg


Aantal 100g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001811

 • € 106.60 / 100 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 05-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

607-85-2
180.203
YEULQIJMIOWCHB-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:38703
C10H12O3
MFCD00035703
11838

Specificatie

Isopropyl salicylate
122.0°C (18.0 mmHg)
100g
607-85-2
99%
Authentic
MFCD00035703
YEULQIJMIOWCHB-UHFFFAOYSA-N
propan-2-yl 2-hydroxybenzoate
11838
CHEBI:38703
180.2
>93°C
Colorless to Yellow
99%
1.0600g/mL
99%
C10H12O3
Glass bottle
CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1O
180.203
1.06
1.5090 to 1.5110
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Isopropyl salicylate

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.