missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isopropyl salicylate, 99%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 412891000

Overige gegevens : CAS : 607-85-2 Gewicht : 0.15000kg


Aantal 100g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001811

 • € 96.70 / 100 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 24-04-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

607-85-2
180.2
YEULQIJMIOWCHB-UHFFFAOYSA-N
11838
propan-2-yl 2-hydroxybenzoate
C10H12O3
MFCD00035703
isopropyl salicylate, isopropyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid, isopropyl ester, iso-propyl salicylate, salicylic acid isopropyl ester, isopropyl o-hydroxybenzoate, benzoic acid, 2-hydroxy-, 1-methylethyl ester, 1-methylethyl 2-hydroxybenzoate, methylethyl 2-hydroxybenzoate, opropyl salicylate
CHEBI:38703
CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1O

Specificatie

Isopropyl salicylate
>93°C
Glass bottle
1.06
Colorless to Yellow
99%
99%
MFCD00035703
YEULQIJMIOWCHB-UHFFFAOYSA-N
propan-2-yl 2-hydroxybenzoate
11838
180.2
99%
1.0600g/mL
Authentic
1.5090 to 1.5110
122.0°C (18.0 mmHg)
100g
607-85-2
C10H12O3
isopropyl salicylate, isopropyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid, isopropyl ester, iso-propyl salicylate, salicylic acid isopropyl ester, isopropyl o-hydroxybenzoate, benzoic acid, 2-hydroxy-, 1-methylethyl ester, 1-methylethyl 2-hydroxybenzoate, methylethyl 2-hydroxybenzoate, opropyl salicylate
CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1O
180.2
CHEBI:38703
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Isopropyl salicylate

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie