missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L(+)-Amethopterin hydrate, 99%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 208100250

Overige gegevens : CAS : 133073-73-1 Gewicht : 0.05002kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III


Aantal 25mg
Verpakking Glass Bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002690

 • € 41.80 / 25 mg


Op voorraad 6
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

133073-73-1
454.44
TXQDMGIRZSHAQM-GXKRWWSZSA-N
45157423
CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O.O.O
C20H22N8O5·xH2O
MFCD00150847
l +-amethopterin dihydrate, methotrexate dihydrate, dihydrate methotrexate, 2s-2-4-2,4-diaminopteridin-6-yl methyl methylamino phenyl carbonylamino pentanedioic acid, hydrate, hydrate
(2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid;dihydrate

Specificatie

L(+)-Amethopterin hydrate
Glass Bottle
13% max. (K.F.)
195°C
133073-73-1
C20H22N8O5·xH2O
14, 5985
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in alcohol,chloroform,ether,slightly soluble in dilute hydrochloric acid,soluble in dilute solutions of alkali hydroxides a
CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O.O.O
454.44
454.44
99%
Authentic
+ 21.5
Yellow to Orange
25mg
98.5% min. (HPLC)
MFCD00150847
l +-amethopterin dihydrate, methotrexate dihydrate, dihydrate methotrexate, 2s-2-4-2,4-diaminopteridin-6-yl methyl methylamino phenyl carbonylamino pentanedioic acid, hydrate, hydrate
TXQDMGIRZSHAQM-GXKRWWSZSA-N
(2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid;dihydrate
45157423
Crystalline Powder
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • L(+)-Amethopterin hydrate

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 3
 • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 1B
 • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A

Gevarenaanduiding
 • H360D-Kan het ongeboren kind schaden.
 • H340-Kan genetische schade veroorzaken.
 • H301-Giftig bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Documentatie