missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyle3-chlorophenylacetate, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 371671000

Overige gegevens : CAS : 53088-68-9 Gewicht : 0.15000kg


Aantal 100g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10005163

 • € 351.00 / 100 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-07-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

53088-68-9
184.619
HTBBVKFFDDQVER-UHFFFAOYSA-N
2733544
COC(=O)CC1=CC(=CC=C1)Cl
C9H9ClO2
MFCD00800679
methyl 2-3-chlorophenyl acetate, methyl 3-chlorophenylacetate, methyl 3-chlorophenyl acetate, phenylacetic acid, 3-chloro, methyl ester, benzeneacetic acid, 3-chloro-, methyl ester, methyl 3-chlorophenyl acetate, methyl2-3-chlorophenyl acetate, methyl 2-3-chlorophenyl ethanoate, 3-chlorophenylacetic acid methyl ester, 3-chlorophenyl acetic acid methyl ester
methyl 2-(3-chlorophenyl)acetate

Specificatie

Methyle3-chlorophenylacetate
Authentic
1.5225 to 1.5245 (20°C, 589nm)
100g
98%
ClC6H4CHC(O)OCH3
methyl 2-3-chlorophenyl acetate, methyl 3-chlorophenylacetate, methyl 3-chlorophenyl acetate, phenylacetic acid, 3-chloro, methyl ester, benzeneacetic acid, 3-chloro-, methyl ester, methyl 3-chlorophenyl acetate, methyl2-3-chlorophenyl acetate, methyl 2-3-chlorophenyl ethanoate, 3-chlorophenylacetic acid methyl ester, 3-chlorophenyl acetic acid methyl ester
COC(=O)CC1=CC(=CC=C1)Cl
184.619
184.51
≥97.5%
1.2g/mL
Glass bottle
Colorless to Yellow
53088-68-9
C9H9ClO2
MFCD00800679
HTBBVKFFDDQVER-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-(3-chlorophenyl)acetate
2733544
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Methyl 3-chlorophenylacetate

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.