missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl vanillate, 99%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 160300250

Overige gegevens : CAS : 3943-74-6 Gewicht : 0.07500kg


Aantal 25g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002050

 • € 97.60 / 25 gram


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

3943-74-6
182.18
BVWTXUYLKBHMOX-UHFFFAOYSA-N
19844
methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
C9H10O4
MFCD00008438
methyl vanillate, methyl 3-methoxy-4-hydroxybenzoate, vanillic acid, methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid methyl ester, methylvanillate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester, vanillic acid methyl ester, unii-2hxg8qso3d, 2hxg8qso3d, vxx
CHEBI:46477
COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)O

Specificatie

Methyl vanillate
Glass bottle
Beige to Yellow
25g
98.5% min. (GC)
HOC6H3(OCH3)CO2CH3
10, 396
BVWTXUYLKBHMOX-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
19844
182.18
99%
Authentic
285.0°C to 287.0°C
64.0°C to 67.0°C
3943-74-6
C9H10O4
MFCD00008438
methyl vanillate, methyl 3-methoxy-4-hydroxybenzoate, vanillic acid, methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid methyl ester, methylvanillate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester, vanillic acid methyl ester, unii-2hxg8qso3d, 2hxg8qso3d, vxx
COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)O
182.18
CHEBI:46477
Powder and Granules
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Methyl vanillate

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie