missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mifepristone, 98%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 459982500

Overige gegevens : CAS : 84371-65-3 Gewicht : 0.00020kg


Aantal 250mg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15542383

  • € 32.80 / 250 mg


Op voorraad 8
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

84371-65-3
429.604
mifepristone, mifeprex, mifegyne, mifepriston, corlux, mifepristona, mifepristonum, korlym, mifepristonum latin, mifepristona spanish
CHEBI:50692
CC#CC1(CCC2C1(CC(C3=C4CCC(=O)C=C4CCC23)C5=CC=C(C=C5)N(C)C)C)O
C29H35NO2
VKHAHZOOUSRJNA-GCNJZUOMSA-N
55245
(8S,11R,13S,14S,17S)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-13-methyl-17-prop-1-ynyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one

Specificatie

Mifepristone
192.0°C to 198.0°C
84371-65-3
mifepristone, mifeprex, mifegyne, mifepriston, corlux, mifepristona, mifepristonum, korlym, mifepristonum latin, mifepristona spanish
CC#CC1(CCC2C1(CC(C3=C4CCC(=O)C=C4CCC23)C5=CC=C(C=C5)N(C)C)C)O
429.604
CHEBI:50692
98%
Authentic
250mg
C29H35NO2
VKHAHZOOUSRJNA-GCNJZUOMSA-N
(8S,11R,13S,14S,17S)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-13-methyl-17-prop-1-ynyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
55245
429.59
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Mifepristone

Signaalwoord
  • Gevaar

Gevarencategorie
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A

Gevarenaanduiding
  • H360-Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.

Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.