missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Molybdenum powder, -250 mesh, 99.9% (metals basis)

Merk:  Alfa Aesar™ 000932.06

Overige gegevens : CAS : 7439-98-7 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 3089 Chem class : 4.1 Pack group : III


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15440977

 • € 24.28 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 21-08-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

7439-98-7
95.95
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
23932
molybdenum
Mo
MFCD00003465
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CHEBI:28685
[Mo]

Specificatie

Molybdenum powder
7439-98-7
Mo
UN3089
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
[Mo]
Odorless
23932
Powder
Gray
5g
(metals basis)
MFCD00003465
−250 Mesh
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
molybdenum
95.95
CHEBI:28685
99.9%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Molybdeen

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vaste stof Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H228-Ontvlambare vaste stof.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
 • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
 • P370+P378-In geval van brand: blussen met .

SDS Documentatie