missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Heptane, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical

€ 41.25 - € 199.00

Chemische identificatiekenmerken

CAS 142-82-5
Moleculaire formule C7H16
Molecular Weight (g/mol) 100.205
MDL-nummer 9544
InChI Key IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synoniem n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC Name heptane
SMILES CCCCCCC
Meer specificaties weergeven

Producten 5
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10447830 Bekijk documenten Fisher Chemical
H/0160/08
500mL Amber glass bottle € 41.25
500 ml
Aantal Staffelprijzen beschikbaar Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Op voorraad 5
Toevoegen aan winkelmandje
 
10000170 Bekijk documenten Fisher Chemical
H/0160/15
1L Amber glass bottle € 62.50
1 liter
Aantal Staffelprijzen beschikbaar Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Op voorraad 64
Toevoegen aan winkelmandje
 
10784751 Bekijk documenten Fisher Chemical
H/0160/17
2.5L Amber glass bottle € 136.00
2.50 liter
Aantal Staffelprijzen beschikbaar Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Op voorraad 373
Toevoegen aan winkelmandje
 
10794751 Bekijk documenten Fisher Chemical
H/0160/21
5L Metal can € 199.00
5 liter
Aantal Staffelprijzen beschikbaar Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje
 
10514389 Bekijk documenten Fisher Chemical
H/0160/FP21
5L Plastic container € 194.00
5 liter Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Op voorraad 122
Toevoegen aan winkelmandje
 
Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

142-82-5
100.205
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
8900
heptane
C7H16
9544
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
CHEBI:43098
CCCCCCC

Specificatie

142-82-5
9544
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
heptane
8900
100.2g/mol
Amber glass bottle
3.5
98°C
-91°C
C7H16
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
CCCCCCC
100.205
CHEBI:43098
Liquid
48mbar at 20°C
0.4 mPaS at 20°C
Colorless
500mL
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • n-Heptane

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
 • Aspiratietoxiciteit categorie 1
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit

Gevarenaanduiding
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P331-GEEN braken opwekken.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P273-Voorkom lozing in het milieu.