missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Penicillin G sodium salt, 98%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 455690250

Overige gegevens : CAS : 69-57-8 Gewicht : 0.02500kg


Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545166

  • € 67.90 / 25 gram


Op voorraad 7
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

69-57-8
356.372
23668834
sodium;(2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
C16H17N2NaO4S
FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
CHEBI:51765
CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]

Specificatie

Penicillin G sodium salt
Authentic
Solubility in water: soluble.
CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]
356.372
CHEBI:51765
≥97.5% (HPLC)
5.0 to 7.5
69-57-8
C16H17N2NaO4S
FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
sodium;(2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
23668834
356.37
+293° to +303° (20°C, 589nm) (c=2, H2O)
25g
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Penicillin G sodium salt

Signaalwoord
  • Gevaar

Gevarencategorie
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1

Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.