missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium bromide, 99+%, for spectroscopy, IR grade, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 206395000

Overige gegevens : CAS : 7758-02-3 Gewicht : 0.55000kg


Aantal 500g
Verpakking Plastic bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10003163

  • € 225.90 / 500 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 24-04-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

For IR spectroscopy
Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

7758-02-3
119
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
253877
potassium;bromide
BrK
MFCD00011358
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CHEBI:32030
[K+].[Br-]

Specificatie

water: 3250-3750/1620-1640 1/cm: < 0.15, CH-compounds: 2750-3100 1/cm: < 0.004, other: 420-4000 1/cm: < 0.015
99+%
2g pressed disk, 0.5cm layer thickness
99% min. (Argentometry)
KBr
15, 7739
Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: 1020g/L water (100°C),1.42g/L ethanol (25°C),217g/L glycerol,4g/L alcohol
[K+].[Br-]
119
CHEBI:32030
Fine Crystalline Powder
Spectroscopy
Plastic bottle
1435.0°C
734.0°C
Potassium bromide
7758-02-3
application test: passes
BrK
MFCD00011358
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
potassium;bromide
253877
119
99+%
Authentic
Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: 1020g/L water (100°C), 1.42g/L ethanol (25°C), 217g/L glycerol, 4g/L alcohol
White
500g
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Potassium bromide

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2

Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsmaatregel
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.

Documentatie