missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acros Organics™ Quartz Wool

Merk:  Acros Organics™ 451040500

Overige gegevens : CAS : 14808-60-7 Gewicht : 0.05000kg


 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545126

  • € 101.80 / 50 gram


Op voorraad 9
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Specificatie

Quartz
50g
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Quartz wool, coarse

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2

Gevarenaanduiding
  • H373-Kan schade aan organen.

Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P314-Bij onwel voelen een arts raadplegen.