missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Riluzole, 98%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 459360050

Overige gegevens : CAS : 1744-22-5 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15542363

  • € 203.00 / 5 gram


Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

1744-22-5
234.196
riluzole, rilutek, 2-amino-6-trifluoromethoxy benzothiazole, 6-trifluoromethoxy benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethoxy-1,3-benzothiazol-2-amine, riluzolum, riluzol, 2-amino-6-trifluoromethoxybenzothiazole, riluzole hcl, riluzol inn-spanish
CHEBI:8863
C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)SC(=N2)N
C8H5F3N2OS
FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
5070
6-(trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine

Specificatie

Riluzole
0.5% max.
5g
C8H5F3N2OS
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in methanol, ether, acetone, dmf, chlorofo, rm
C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)SC(=N2)N
234.196
CHEBI:8863
98%
Authentic
114.0°C to 118.0°C
1744-22-5
riluzole, rilutek, 2-amino-6-trifluoromethoxy benzothiazole, 6-trifluoromethoxy benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethoxy-1,3-benzothiazol-2-amine, riluzolum, riluzol, 2-amino-6-trifluoromethoxybenzothiazole, riluzole hcl, riluzol inn-spanish
FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
6-(trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine
5070
234.2
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Riluzole

Signaalwoord
  • Gevaar

Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 2

Gevarenaanduiding
  • H300-Dodelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P330-De mond spoelen.