missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Carbonate Decahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical S/2760/65

Overige gegevens : CAS : 6132-02-1 Gewicht : 5.00000kg


Aantal 5kg
Verpakking Plastic keg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000340

Hoeveelheid Prijs
1 € 144.00 / 5 kg
4 € 133.26 / 5 kg
16 € 126.60 / 5 kg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 09-03-2020
Toevoegen aan winkelmandje


Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

6132-02-1
286.14
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
151402
C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
CH20Na2O13
149178
sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
disodium;carbonate;decahydrate

Specificatie

6132-02-1
149178
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
disodium;carbonate;decahydrate
151402
Solid
White
11 to 12
CH20Na2O13
sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
286.14
286.01g/mol
Plastic keg
34°C
5kg
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Natrium carbonaat decahydraat

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2

Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie