missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulbactam, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 455350050

Overige gegevens : CAS : 68373-14-8 Gewicht : 0.00500kg


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545896

  • € 61.90 / 5 gram


Op voorraad 3
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

68373-14-8
233.238
sulbactam, sulbactam acid, penicillanic acid sulfone, sulbactamum, betamaze, 2s,5r-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide, penicillanic acid 1,1-dioxide, unii-s4tf6i2330, penicillanic acid dioxide, chembl403
CHEBI:9321
CC1(C(N2C(S1(=O)=O)CC2=O)C(=O)O)C
C8H11NO5S
FKENQMMABCRJMK-RITPCOANSA-N
130313
(2S,5R)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4$l^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid

Specificatie

Sulbactam
0.5% max.
5g
C8H11NO5S
FKENQMMABCRJMK-RITPCOANSA-N
(2S,5R)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4$l^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
130313
233.24
Authentic
156.0°C
68373-14-8
sulbactam, sulbactam acid, penicillanic acid sulfone, sulbactamum, betamaze, 2s,5r-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide, penicillanic acid 1,1-dioxide, unii-s4tf6i2330, penicillanic acid dioxide, chembl403
CC1(C(N2C(S1(=O)=O)CC2=O)C(=O)O)C
233.238
CHEBI:9321
≥97.5% (HPLC)
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Sulbactam

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4

Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.