missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, 90%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 139710050

Overige gegevens : CAS : 433-27-2 Gewicht : 0.00600kg Transport : UN number : 1989 Chem class : 3 Pack group : III


Aantal 5mL
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001530

  • € 39.30 / 5 ml


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 21-04-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

433-27-2
144.09
KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
9897
CCOC(C(F)(F)F)O
C4H7F3O2
MFCD00000441
trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, fluoral ethyl hemiacetal, ethanol, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro, trifluoroacetaldehyde hemiethylacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro-ethanol, trifluoroacetaldehyde ethylhemiacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethan-1-ol, pubchem12643, acmc-1aj38, 1-ethoxy-2,2-trifluoroethanol
1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol

Specificatie

Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
39°C
Glass bottle
1.24
Colorless
90%
88% min. (GC)
CF3CH(OC2H5)OH
01, IV, 3133
KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol
9897
Liquid
1.2400g/mL
Authentic
1.3410 to 1.344
104°C to 105°C (745.0mmHg)
5mL
433-27-2
C4H7F3O2
MFCD00000441
trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, fluoral ethyl hemiacetal, ethanol, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro, trifluoroacetaldehyde hemiethylacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro-ethanol, trifluoroacetaldehyde ethylhemiacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethan-1-ol, pubchem12643, acmc-1aj38, 1-ethoxy-2,2-trifluoroethanol
CCOC(C(F)(F)F)O
144.09
144.09
90%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal

Signaalwoord
  • Gevaar

Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2

Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.

Documentatie