missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trimethylsilanol, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 458570050

Overige gegevens : CAS : 1066-40-6 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545286

  • € 30.80 / 5 gram


Op voorraad 7
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

1066-40-6
90.197
66110
C3H10OSi
AAPLIUHOKVUFCC-UHFFFAOYSA-N

Specificatie

Trimethylsilanol
4°C
98.0°C
5g
Authentic
C3H10OSi
Solubility in water: 0.995g/L.
C[Si](C)(C)O
90.197
90.2
0.8140g/mL
0.814
-12.0°C
1066-40-6
≥97.5% (GC)
(CH3)3SiOH
AAPLIUHOKVUFCC-UHFFFAOYSA-N
hydroxy(trimethyl)silane
66110
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Trimethylsilanol

Signaalwoord
  • Gevaar

Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2

Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.