missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tris Hydrochloride (Small White Flakes/Molecular Biology), Fisher BioReagents

For electrophoresis, molecular biology, and cell culture applications

Merk:  Fisher Bioreagents BP153-1

Overige gegevens : Gewicht : 1.09980kg


Aantal 1kg
Verpakking Poly Bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001223

 • € 101.06 / 1 kg


Op voorraad 18
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

Tris Hydrochloride is a buffering medium for electrophoresis, molecular biology, and cell culture applications. It may be combined with Tris Base to simplify Tris buffer preparation.
Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

1185-53-1
157.594
Tris(hydroxymethyl)aminomethane Hydrochloride
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;hydrochloride
C4H12ClNO3
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
93573
C(C(CO)(CO)N)O.Cl

Specificatie

0.05 max. (1M solution) at 280nm
1185-53-1
1ppm max.
DNase-, RNase- and Protease-Free
C4H12ClNO3
1ppm max.
DNase free
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;hydrochloride
93573
Pass Test
≥99%
5ppm max.
≤10ppm
Poly Bottle
150°C
White
Tris Hydrochloride
10ppm max.
≤0.001%
≥99 %
H2NC(CH2OH)3·HCl
Tris(hydroxymethyl)aminomethane Hydrochloride
Pass Test
C(C(CO)(CO)N)O.Cl
157.594
157.6
Solid
Molecular Biology
2ppm max.
1ppm max.
Protease free
3.5 to 5.0
1kg
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Tris hydrochloride

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie