missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tris Hydrochloride (Small White Flakes/Molecular Biology), Fisher BioReagents

For electrophoresis, molecular biology, and cell culture applications

Merk:  Fisher Bioreagents BP153-1

69.91 EUR valid until 2019-02-28
Use promo code "13474" to get your promotional price.Overige gegevens : Gewicht : 1.09980kg


Aantal 1kg
Verpakking Poly Bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001223

 • € 87.13 / 1 kg


Op voorraad 59
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

Tris Hydrochloride is a buffering medium for electrophoresis, molecular biology, and cell culture applications. It may be combined with Tris Base to simplify Tris buffer preparation.
Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

1185-53-1
157.594
Tris(hydroxymethyl)aminomethane Hydrochloride
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;hydrochloride
C4H12ClNO3
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
93573
C(C(CO)(CO)N)O.Cl

Specificatie

0.05 max. (1M solution) at 280nm
1185-53-1
1ppm max.
DNase-, RNase- and Protease-Free
C4H12ClNO3
1ppm max.
DNase free
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;hydrochloride
93573
Pass Test
≥99%
5ppm max.
≤10ppm
Poly Bottle
150°C
White
Tris Hydrochloride
10ppm max.
≤0.001%
≥99 %
H2NC(CH2OH)3·HCl
Tris(hydroxymethyl)aminomethane Hydrochloride
Pass Test
C(C(CO)(CO)N)O.Cl
157.594
157.6
Solid
Molecular Biology
2ppm max.
1ppm max.
Protease free
3.5 to 5.0
1kg
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Tris hydrochloride

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentation

Technische documenten

Speciale aanbiedingen

Speciale aanbiedingen

 • Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
  : 13474

  2019-02-28

  *Korting is van toepassing op in aanmerking komende orders die door Fisher Scientific worden ontvangen tussen 01/01/2019 en 28/02/2019. De promotiecode moet ten tijde van de order worden opgegeven. Korting is van toepassing op de catalogusprijs die geldig is op het moment dat de order wordt ontvangen. De promotie kan niet worden gecombineerd met andere kortingen of promoties. De aanbieding vervalt als ze verboden is, of beperkt wordt door federale, staats-, provinciale of lokale wetten of voorschriften, of beleidsregels van instanties/instellingen. Andere beperkingen kunnen van toepassing zijn.

  Terms & Conditions