missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcium, Technical, Metal, Granular, SLR, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical C/0840/48

Overige gegevens : CAS : 7440-70-2 Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 1401 Chem class : 1 Pack group : II


 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000060

  • € 40.80 / 100 gram


Op voorraad 3
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Specificatie

7440-70-2
Ca
85314
1484°C/2703.2°F
845°C/1553°F
100g
Solid
40.07g/mol
Plastic powder jar
Grey
14
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Signaalwoord
  • Gevaar

Gevarencategorie
  • Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen Categorie 2

Gevarenaanduiding
  • H261-In contact met water komen ontvlambare gassen vrij.

Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P231+P232-Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen.
  • P223-Contact met water vermijden.
  • P335+P334-Losse deeltjes van de huid afvegen In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.
  • P370+P378-In geval van brand: blussen met A§.
  • P402+P404-Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.