missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethanediol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical E/0350/25

Overige gegevens : CAS : 107-21-1 Gewicht : 25.00000kg


Aantal 25L
Verpakking Plastic container

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000130

Hoeveelheid Prijs
1 € 610.00 / 25 liter
4 € 529.05 / 25 liter
Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje


Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

107-21-1
62.068
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
174
ethane-1,2-diol
C2H6O2
2885
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
CHEBI:30742
C(CO)O

Specificatie

Plastic container
0.12mmHg at 20°C
Colorless
25L
107-21-1
2885
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethane-1,2-diol
174
62.06g/mol
2.14
196°C
-13°C
5.5 to 7.5
C2H6O2
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
C(CO)O
62.068
CHEBI:30742
Viscous liquid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Ethylene glycol

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2

Gevarenaanduiding
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie