missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethanediol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical E/0350/25

Overige gegevens : CAS : 107-21-1 Gewicht : 25.00000kg


Aantal 25L
Verpakking Plastic container

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000130

  • € 570.00 / 25 liter


Op voorraad 4
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

107-21-1
Colorless
−13°C/8.6°F
Viscous liquid
C2H6O2
0.12mmHg at 20°C
196°C/384.8°F
62.06g/mol
5.5 to 7.5
2885
2.14

Specificatie

107-21-1
C2H6O2
2885
0.12mmHg at 20°C
196°C/384.8°F
5.5 to 7.5
25L
Viscous liquid
62.06g/mol
Plastic container
2.14
−13°C/8.6°F
Colorless
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Ethylene glycol

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2

Gevarenaanduiding
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.