missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium Oxalate Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical P/6360/53

Overige gegevens : CAS : 583-52-8 Gewicht : 0.50000kg


Aantal 500g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000310

Hoeveelheid Prijs
1 € 50.55 / 500 gram
12 € 45.68 / 500 gram
Op voorraad 16
Toevoegen aan winkelmandje


Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

6487-48-5
184.23
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
2724193
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.[K+].[K+]
C2H2K2O5
150033
potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
dipotassium;oxalate;hydrate

Specificatie

6487-48-5
150033
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
dipotassium;oxalate;hydrate
2724193
Solid
White
7.0 to 8.5
C2H2K2O5
potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.[K+].[K+]
184.23
184.24g/mol
Plastic powder jar
356°C
500g
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Potassium oxalate monohydrate

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4

Gevarenaanduiding
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.

Documentatie