missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Single Mark Plastic Pipets

Merk:  Buerkle™ 7553-0025

Overige gegevens : Gewicht : 0.00950kg


 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000092

 • € 17.30 / 1 stuk


Geschatte verzenddatum
02-03-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

 • PP, transparent
 • Blue, permanently coloured graduation and labelling
Specificatie

Specificatie

Pipette
Yes
One-mark Pipette
Polypropylene
For training purposes, in industrial labs, during field research and applications where pipettes made of Glass cannot be used, e.g. in Fluorine and Silicate chemistry
1
Blue
25 mL
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Vollpipette

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 1

Gevarenaanduiding
 • H301-Giftig bij inslikken.
 • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.

Documentatie